Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ކްރިސީ އަށް ކުރިމަތިވި" ޕޯސްޓް-ނޭޓަލް ޑިޕްރެޝަން" - ޖޯން ލެޖެންޑް ހުރީ ތައްޔާރަކަށް ނޫން

އައިޝަތު ޒާޔާ

އޭނާގެ އަންހެނުން ކްރިސީ ޓެއިގެންއަށް ކުރިމަތިވި " ޕޯސްޓް-ނޭޓަލް ޑިޕްރެޝަން" އަކީ އޭނާ އެއްވެސް ގޮތަކަށް ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށް ޖޯން ލެޖެންޑް ބުނެފިއެވެ. 38 އަހަރުގެ މި ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ...

05/11/2017

މައިކަލް ޖެކްސަންގެ އަންހެން ދަރި، ޕެރިސް ޖެކްސަން ފިލްމެއް ކުޅެނީ

މަރިޔަމް ލައިސާ

މައިކަލް ޖެކްސަންގެ 19 އަހަރުގެ ދަރިކަމަށްވާ ޕެރިސް ޖެކްސަންގެ ކުރިއަން ނެރެން އޮތް ފިލްމުގައި އަދާ ކުރާނީ "ޑާރކް ކޮމެޑީ" އެއްގެ ރޯލުކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. އެމޭޒަން ސްޓޫޑިއޯއިން އުފައްދާ ނަޝް އެޑް...

05/11/2017

މަސްތުވުން ހުއްޓާލައިފިން - ބްރެޑް ޕިޓް

މަރިޔަމް ލައިސާ

އެންޖެލީނާ ޖޯލީ އަދި ބްރެޑް ޕިޓް ވަނީ މީގެ ހަތް މަސް ކުރިން ވަކިވިކަމުގެ ޚަބަރު މީޑިއާއަށް ދީފައެވެ. އަދި އެކަމާއި ގުޅިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް މި މަހު ގެ 8 ވަނަ ދުވަހު ބްރެޑް ޕިޓް ވަނީ ވާހަކަ ދައްކާ...

05/11/2017

ބްރޫސް ލީގެ ހަޤީގީ ދިރިއުޅުމަށް ބިނާކޮށް ފިލްމެއް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބްރޫސް ލީ، މަޝްހޫރު މާޝަލް އާޓިސްޓް އަދި މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި، 1950 ވަނަ އަހަރުގައި ހޮންގްކޮންގް ގައި ހޭދަކުރި ދުވަސްތަކަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ ފިލްމެއް ކަމަށްވާ "ލިޓްލް ޑްރެގަން" ފިލްމްގެ މަސައްކަތް...

05/10/2017

" 13 ރީޒަންސް ވައި" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއް

އައިޝަތު ޒާޔާ

މާރިޗު މަހުގެ 31 ގައި ނިކުތް އައު ޓީވީ ޝޯ އެއް ކަމަށް ވާ " 13 ރީޒަންސް ވައި" ވީ ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބުނު ޝޯއަކަށެވެ. އެއްބަޔަކު އެއް ޝޯއަކަށް ތަޢުރީފު ބަންޑުން ކުރަމުން ދާއިރު އަނެއް ބަޔަކު ...

05/08/2017

ޓްރެންޑިން