Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ސިއްހަތު

ކުރުނބާ އެނާޖީ ޑްރިންކް

28 ނޮވެންބަރ 2017 - 09:00

ޙައްވާ އަޒްލީނާ ޢަލީ

ބޭނުންވާތަކެތި:

1 ޖޯޑު ކުރުބާ ފެން

އެއްކުރުބާގެ ހެވަށް

1/4 ލުބޯ ހުތް

1 ސަމުސާ މާމުއި

ތުނިކޮށްކޮށާފައިވާ މޭވާ

 

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް:

ހެވާތަށް ކަހާލުމަށްފަހު ކުރުނބާ ފެނާއި އެއްކޮށްލައްވާށެވެ. ދެން ބާކީ ހުރި އެއްޗެހި އެއްކުރުމުން ކުރުނބާ އެނާޖީ ޑްރިންކް ހުންނާނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޙައިރާން | 28 ނޮވެންބަރ 2017 - 16:57

ޙާދަ އަޕް ނުވެޔޭ މިހާރު...ކޮބައި މިނޫހުން ގެނެސްދިން މަންސާ، މަންސާ2....

ޓްރެންޑިން