Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ރާއްޖޭގެ ހަބަރު

ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމު އިއްޔެ ފުރައިފި

20 ޖުލައި 2017 - 15:04

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ފީނާގެ ފަރާތުން ހަންގޭރީގެ ބުޑަޕެސްޓުގައި ބާއްވާ 17 ވަނަ ފީނާ ވޯލްޑް ސްވިމިންގ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފެތުންތެރިންގެ ޓީމެއް އިއްޔެ ފުރައިފިއެވެ.

މި ޓީމު ފުރާފައިވަނީ ސްރީލަންކާގައި ކޭމްޕު ކުރުމަށްފަހުއެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ފެތުންތެރިންގެ އިތުރުން ޓީމް މެނޭޖަރެއްގެ ގޮތުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް، ޓީމްގެ ކޯޗު އަދި ފިޒިއޮތެރަޕިސްޓުވެސް ވަނީ ފުރާފައެވެ.

މި ޓީމު އެނބުރި އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ކިޔުންތެރިންގެ ހިޔާލުތައް

×

ޓްރެންޑިން