Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ސަރުކާރުން އައު ހައުސިން ލޯން ސްކީމެއް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް ނިންމައިފި

އަފްނާން ޢަބްދުﷲ

ސަރުކާރުން އައު ހައުސިން ލޯން ސްކީމެއް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. އަދި މި ލޯން ސްކީމް އަތް ފޯރާ ފަށުގައި ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށް ވެއެވެ. އިއްޔެ އެމްއެމްއޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެ...

07/12/2017

މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހު ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރި މުދާ %7 އަށް އިތުރުވި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާ ބަލާއިރު މިއަހަރު ޖޫން މަހު އެތެރެ ކުރި މުދަލުގެ ޢަދަދު ވަނީ %7 އިތުރުވެފައެވެ. ޖޫން 2016 ގައި އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދަލުގެ އަގު 2.7 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާފައިވާ ...

07/10/2017

މިދިޔަ އަހަރަށް ވުރެށް މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ މާ ކާމިޔާބު

އަފްނާން ޢަބްދުﷲ

2016 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާ އިރުގައި މި އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ މާ ކާމިޔާބެވެ. ހައިރައިޒް އިން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ގެ ދެވަނަ އެޑިޝަން ނިމިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 2300 ގައެ...

07/09/2017

ނޭމާ ޖޫނިއާސް ފައިވް ގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކްލަބް ޓީނޭޖް ރާއްޖެ ގެންގޮސްދީފި

އަފްނާން ޢަބްދުﷲ

ރެޑްބުލް އިން ބްރެޒިލް ގެ ސަންޓޯސް ގައު ކުރިޔަށް ގެންދާ ނޭމާ ޖޫނިއާސް ފައިވް ގެ ދެވަނަ ބުރަށް ކްލަބް ޓީނޭޖް ރާއްޖެ ގެންގޮސްދީފި އެވެ. ރައުންޑް އޮފް 32 - ނޮކްއައުޓް ސްޓޭޖް ގައި ރާއްޖެ ވާދަ ކުރުމަށް...

07/08/2017

ކްލަބް ޓީނޭޖް މިއަދު ނޭމާ ޖޫނިއާސް ފައިވް ގެ ގްލޯބަލް ފައިނަލްސް ގައި ވާދަކުރާނެ

އަފްނާން ޢަބްދުﷲ

ކްލަބް ޓީނޭޖް މިއަދު ބްރެޒިލް ގެ ސަންޓޯސް ގައި ބާއްްވާ ނޭމާ ޖޫނިއާސް ފައިވް ގްލޯބަލް ފައިނަލްސް ގައި ވާދަކުރާނެ އެވެ. މީ ރެޑްބުލް އިން ބާއްވާ 53 ގައުމަކުން ވާދަ ކުރާ މުބާރާތެކެވެ. ނެމާ ޖޫނިއާސް ފަ...

07/07/2017

ތިލަފުށީގައި 20 ޔުނިޓް ގެ އިންސިރޭޓަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފި

އަފްނާން ޢަބްދުﷲ

ތިލަފުށީގައި 20 ޔުނިޓް ގެ އިންސިރޭޓަރެއް ބެހެއްޓުމަށް ލަންކާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިއީ މާލޭ ސަރަހައްދުގައި އުފެދެމުންދާ ކުނި ނައްތާލުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ އިންސިރޭޓަރެކެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ރ...

07/07/2017

އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯލް މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

އިންޓަރ ސްކޫލް ނެޓްބޯލް މުބާރާތް އިއްޔެ ފަށައިފިވެއެވެ. ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މިއީ 20 ވަނަ މުބާރާތެވެ. މިފަހަރު 4 އުމުރު ފުރައަކަށް ވަނީ ބަހާލާފައެވެ...

07/06/2017

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ފަށުމުގެ ތައްޔާރީތަށް ނިމިއްޖެ

އަފްނާން ޢަބްދުﷲ

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ފަށުމުގެ ތައްޔާރީތަށް ވަނީ މިހާރު ނިމިފަ އެވެ.  މި އީ ހައިރައިޒް އިން ހިންގާ ވެކޭޝަންސް އެކްސްޕޯ ބާށްވާ ދެ ވަނަ އަހަރެވެ. އަދި ކުރީ އަހަރެކޭ ވެސް އެއްފަދައިނ...

07/06/2017

އިންޑީއަގައި 8 އަހަރުގެ ކުއްޖަކު ރޭޕް ކޮށް މަރާލި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހަކު މަރާލައިފި

އާޝިޔާ މުޙައްމަދު

ދުމްކާ، ޖަކާންދާ އަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 30 އަހަރުގެ މިތުން ހަންސްޑާ، އެ ހިސާބުގަނޑު މީހުންވެގެން ތަޅާ މަރާލީ 8 އަހަރުގެ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ރޭޕްކޮށް މަރާލާފައިވާ ހަށިގަނޑު ކޯރަކުން ފެނުމުންނެވެ. ...

07/05/2017

ފެނަކައިން ދޭ ކަރަންޓުގެ އަގު ޔުނިޓަކުން 38 ލާރި ހެޔޮކޮށްފި

އަފްނާން ޢަބްދުﷲ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދޭ ކަރަންޓުގެ އަގުން ޔުނިޓަކުން 38 ލާރި ހެޔޮކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުން ތެލުގެ ...

07/05/2017

ބައިބަލާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބް ޓީނޭޖުން ހޯދައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ގަދަހިފުމަކަށްފަހު، މިއަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްލަބް ޓީނޭޖުން ހޯދައިފިއެވެ. ޓީނޭޖުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައި ވަނީ ރޭގައި ކުޅުނު މެޗުން އޮޔެހާ ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯ...

07/03/2017

ހޮޑުލައި ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ބަލި ފެތުރޭ ދުވަސްކޮޅަކަށް ވުމުން ސާފުޠާހިރުކަމަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް އެޗްޕީއޭ އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިދުވަސްވަރު ރާއްޖޭގައި ހޮޑުލުމާއި ބޭރަށް ހިންގުން އިތުރުވެފައިވާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައ...

07/03/2017

ފުލުހުންނާއި ހިންނަވަރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހިންނަވަރު ފުލުހުންގެ އިދާރާއާއި ހިންނަވަރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގުޅިގެން ”ޖޭއެފްއެމް ހިންނަވަރު ވެޓަރެންސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް” ގެ ނަމުގައި ފުޓްސަލް މުބާރާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ 26 ...

07/03/2017

ޗައިނާގައި ބާއްވާ ޕޮލިސް އޮފިސަރސް ކޮންފަރެންސްގައި 20 ދިވެހި ފުލުހަކު ބައިވެރިވެއްޖެ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ދިވެހި ފުލުހުންނަށް ހުޅުވާލައްވައިގެން ޗައިނާގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ޕޮލިސް އޮފިސަރސް ކޮންފަރެންސްގައި މިއަހަރުވެސް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ސީނިއަރ 20 ފުލުހަކު ބައިވެރ...

07/02/2017

ސްރިލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ފުވައްމުލަކާއި ފޭދޫ އާއި ދެމެދު ލޯންޗުގެ ޚިދުމަތް ފައްޓަނީ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް މެދުވެރިކޮށް ފުވައްމުލަކުން ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ފޭދޫ އާއި ފުވައްމުލަކާއި ދޭތެރޭ ލޯންޗު ދަތުރުގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފު ކޮށްފިއެވެ. އެ އެއާލައިންގެ ގަން އޭރިއ...

07/02/2017

ޓްރެންޑިން