Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ޓެކްނޯ ބްރޭންޑްގެ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހިޓާޗީ، ފިލިޕްސް، މަކިޓާ އަދި ނިޕޯން ގެ ރާއްޖޭގެ އޮތޮރައިޒްޑް ޑިސްޓްރިބިއުޓަރ ކަމަށްވާ އެސް.ޓީ.އޯ އިން ސިންގަޕޫރުގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑްއެއް ކަމަށްވާ "ޓެކްނޯ" ބްރޭންޑްގެ ގޭތެރޭގެ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ތަޢ...

07/02/2017

ރާއްޖޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖެއަށް ވިއްސާރައާއި އެކު ގުގުރާ ވިދުމުގެ އިތުރުން ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފިއެވެ. މޫސުމާއި ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ (މެޓް) އިން ވައިޓް އެލާރޓް ނެރެފަ...

07/02/2017

އައްޑޫ ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓްގައި އަނިޔާވި ދެމީހުންވެސް މާލެ ގެންނަނީ

މަރިޔަމް ލައިސާ

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި ދެމީހުންވެސް އިތުރުފަރުވާއަށް މާލެ ގެންނަން ހަސްފަތާލުން އަންގައިފިއެވެ. އެ ދެމީހުންވެސް މާލެ ގެންނަން ހަމަޖެހިފައިވަނ...

07/01/2017

އެންމެ އަލިގަދަ ތަރީގެ ވަނަ ހޯދި ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ހަވާލު ކޮށްފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޓީވީއެމް އިން މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެން މިއަހަރު ބޭއްވި "އެންމެ އަލިގަދަ ތަރި" ޕްރޮގްރާމް، ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ ފ.ނިލަންދޫ، ގްރީންހެވަން މުހައް...

07/01/2017

ޑްރަގް އެންފޯރސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ހައްޔަރު ކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއް...

06/30/2017

ރ. އަލިފުށީ މީހުން ހާލުގައި ޖެހިފައި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރ. އަލިފުށްޓަށް ރަނގަޅަށް ކަރަންޓު ނުލިބޭތާ މިއީ 3 ވަނަ ދުވަހެވެ. މި މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ރަށަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ކަރަންޓު ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ރައްޔިތުން ވަނީ ރަށުތެރެއަށް ނިކުމެ އަޑުގަދަވ...

06/29/2017

އިހަވަންދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޤުރުއާން މުބާރާތުން އެއްވަނަ ހޯދި ފަރާތަށް އުމްރާ ދަތުރެއް

މަރިޔަމް ލައިސާ

ނިމިގެންދިޔަ ރަމަޟާންމަހުގައި ކުލަބު ޕޯލްސްޓަރއިން، އަލްމަރުޙޫމް ޢަބްދުﷲ ނައީމްގެ ހަނދާނުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެކުލަބުގެ 16 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތުން 1 ވަނަ ހޯދީ ހއ. އިހަވަންދޫ ރިހިދޯދި، މަރްޔަމް ...

06/29/2017

މަރަދޫގައި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ މަރަދޫގެ ބޮޑުމަގުގައި މިއަދު މެންދުރު، ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވެފައި ވަނީ މަރަދޫ މީހަކަށެވެ. ފުލުހުން ވަނީ މިއަދު މެންދުރު އ...

06/29/2017

ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކް ބިސް ވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ ފެތުރޭ ވާހަކަތައް އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ އިން ދޮގުކޮށްފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގައި ވިއްކަމުންދާ ބައެއް ބިހަކީ ޕްލާސްޓިކު ބިސް ކަމަށް ބައެއް ނޫސް ތަކުން ޚަބަރުކޮށްފައި ވަނިކޮށް މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެމް.އެފް.ޑީ.އޭ) އިން އެކަން ދޮގުކޮށްފިއެވެ. ބާޒާރުނ...

06/29/2017

ސ.ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އޮތް ކާރެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހިތަދޫ ގެއެއްގެ ގޯތި ތެރޭގައި ބާއްވާފައި އޮތް ކާރެއްގައި ރޯވެ، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އަނދައިފި އެވެ. މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ރޯވެފައި ވަނީ އެމްއާރްޑީސީ ހިތަދޫ ސައިޓް އޮފީހުގެ މެނޭޖަރުކަން ...

06/29/2017

މިއަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތް ރޭ ފެށިއްޖެ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކޮންމެ އަހަރެއްގައި ވެސް ފިޠުރު ޢީދާއި ދިމާކޮށް މާލޭގައި ބާއްވަމުން އަންނަ ބައިބަލާ މުބާރާތް ރޭ ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިއަހަރުގެ ބައިބަލާ މުބާރާތުގައި 39 ޓީމު ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމް...

06/28/2017

ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން އަނެއްކާވެސް މުބާރާތެއް ބާއްވަން ހަމަޖައްސައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

އިއްޔެ ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބާއްވާ "ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2017" އޮގަސްޓް 1 ގައި ބާއްވަން ހަމަ ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ...

06/28/2017

ހޮޓް އެއާ ބެލޫން ފެސްޓިވަލް ރޭ ބާއްވައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

މޫސުން ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ނުބޭއްވިގެން ލަސްވެފައިވާ ހޮޓްއެއަރ ބެލޫން ފެސްޓިވަލް ހުޅުމާލެ ސެންޓްރަލް ޕާކުގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ.  ފެސްޓިވަލް ނިންމާލާފައި ވަނީ އެއްފަހަރާ ތިން ހޮޓް އެއަރ ބެލޫން...

06/28/2017

ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް، ދެމީހުން މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް

މަރިޔަމް ލައިސާ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން މި މަހު 26 ވަނަ ދުވަހު ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ދެ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ހއ.ތުރާކުނ...

06/28/2017

މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަނެއްކާވެސް ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ވަނ...

06/28/2017

ޓްރެންޑިން