Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

އީދު ހަދިޔާއަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން 50 މީހުންނަށް ހިލޭ ދެކޮޅު ޓިކެޓް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ފިތުރު އީދުގެ ހަދިޔާއަކަށް މޯލްޑިވިއަނުން 50 މީހުންނަށް ހިލޭ ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދީފިއެވެ. މޯލްޑިވިއަނުން މިއަދު ބުނިގޮތުގައި ދެކޮޅު ޓިކެޓް ދީފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަން އިން ދަތުރުކުރަމުން ގެންދާ ރާއްޖޭގެ އެ...

06/27/2017

ދިވެހިންތަކެއް ބިދޭސީ އަކަށް ހަމަލާދީ އޭނާ ގެ އަތުން ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބަންގްލަދޭޝް މީހަކަށް ގްރޫޕަކުން ހަމަލާދީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އާޓިފިޝަލު ބީޗު ސަރަހައްދުން ފައިސާތަކެއް ފޭރިގެންފިއެވެ. މިކަން ފުލުހުން ވަނީ މިހާރު ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގާފައި ވަނީ ރޭ 8...

06/27/2017

ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުގެ 34 ޝަކުވާއެއް ހުށައަޅާފައިވޭ - އެޗްއާރްސީއެމް

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިދިޔަ އަހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އަށް، ލާއިންސާނީ އަނިޔާކުރިކަމުގެ 34 ޝަކުވާއެއް ހުށައެޅުނުކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ޢަމަލުތަކ...

06/27/2017

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި އެކު ފެނުނު މީހަކު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ދަނީ ގިނަ ގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާއިއެކު މީހަކު ވަނީ ...

06/25/2017

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަން "ދިވިލަ މަތި" ކުރިއަށް ގެންގޮއްސި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ސިލްސިލާ ޓްރެފިކް އޮޕަރޭޝަން "ދިވިލި މަތަ" ގެ 3 ވަނަ އޮޕަރޭޝަން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ފުލުހުން މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ހިންގައިފިއެވ...

06/25/2017

ވޯލްޑް ބޭންކުން ރާއްޖެ އަށް ކުނި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި 17.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީ އެއް ދޭން ނިންމައިފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކުނި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ވޯލްޑް ބޭންކުން 17.5 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއެއް ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ވޯލްޑް ބޭންކުން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނ...

06/24/2017

ކަރަންޓުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ފިތުރު އީދަށް ފަހު އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ތެލުގެ ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމުން އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގުޅިގެން، ކަރަންޓުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލުތައް، ފިތުރު އީދު ބަންދަށް ފަހު ސަރުކާރު ހުޅުވުމާއިއެކު އިއުލާން ކުރާނެކަމަށް ފ...

06/24/2017

ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ނުހިފާ މީހުންގެ ޢަދަދު ކުރީ އަހަރަށް ވުރެ މި އަހަރު ގިނަ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ރޯދަ ނުހިފައިގެން 21 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ ރަމަޟާން މަހުގައި ހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހުންގެ އަދަދަށް ވުރެ ގިނަ އަދަދެކެވެ....

06/24/2017

ކަނޑުހުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓްގެ ސައިކަލުގައި ރޯކޮށްލި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ދެ މީހެއްގެ ބަންދަށް 12 ދުވަސް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މި މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހުގައި ފަތިސް ނަމާދަށް ހުއްޓާ ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ހަސަން ދީދީ އާއި އެރަށު ސުކޫލުގެ ލީޑިންގް ޓީޗަރު އަޝްރަފު އަބްދުﷲ ގެ ސައިކަލުގައި ވަނީ ބަޔަކު ރޯކޮށްލާފައެވެ. މި މ...

06/24/2017

މާފުށި ޖަލަށް ފޯނު އެތެރެ ކުރަން އުޅުން މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކ.މާފުށި ޖަލަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފޯނު އެތެރެ ކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފި ކަމަށް ފުލުހުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ. މި މީހާ ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވަނީ އިއްޔެ ފަތިހު ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގަ...

06/24/2017

ފިތުރު އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރުމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުން އެބަދޭ - އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި މާފަންނު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ވާން ޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަމުންދާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ވިދާޅުވެއ...

06/22/2017

ގަމާއި ލަންކާއާއި ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ޙާއްސަ ފެއާއެއް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ހަދައިފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދާއި ދިމާކޮށް ސްރީލަންކަން އެއާލައިންސް އިން ގަމާއި ލަންކާ އާއި ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުތަކަށް ޙާއްސަ ފެއަރތަކެއްގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. އެ އެއާލައިންގެ ރާއްޖޭގެ އެޖެންޓެއް ...

06/22/2017

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއާ ހަދިޔާ ކޮށްފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ފަރާތުން ހިނގާބިގާވެ އުޅުމުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް މޮޓޮރައިޒްޑް ވީލްޗެއަރތަކެއް ހަދިޔާކޮށްފިއެވެ. ބީއެމްއެލްގެ ފަރާތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސ...

06/22/2017

ހއ. އިހަވަންދޫގައި ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ އޮޕަރޭޝަންގައި ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހއ.އިހަވަންދޫގައި ފުލުހުން ޙާއްސަ އޮޕަރޭޝަނެއް ހިންގަމުން އެބަދެއެވެ. ފުލުހުންވެސް ވަނީ މިކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް ފުލުހުން މި އޮޕަރޭޝަންއާއި ގުޅިގެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ދީފައެއް ނުވ...

06/22/2017

މާލޭގައި ގެއެއްގައި ރޯވެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މ.ގުލްހަޒާރުގޭގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވުމުގެ ސަބަބުން އެގޭގައި ރޯވެއްޖެއެވެ. މިގެއަކީ ހުސް ބިދޭސީން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ ގެއެކެވެ. އަލިފާން ގަނޑު މިހާރު ވަނީ އެމްއެންޑީއެފުން ނިއްވާލާފައެވެ. ނަމަވެސް އ...

06/20/2017

ޓްރެންޑިން