Edition MV - DV

ލިޔުންތައް

ލިޔުންތެރިން

ދަތުރުތައް ފެށުން ލަސްވަނީ ތައްޔާރު ނުވެވޭތީ ކަމަށް ވިލާ އެއާއިން ބުނެފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ވިލާ އެއާގެ ފްލައިމީގެ ދަތުރުތައް އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް ފެށުން ލަސްވަނީ އެ އެއާލައިނަށް އަދިވެސް ތައްޔާރީތައް ނުވެވޭތީ ކަމަށް މިއަދު ބުނެފިއެވެ. އެ އެއާލައިނުން ކުރިން ބުނެފައިވަނީ މި މަހު 15...

06/19/2017

އިސްމާއިލް މަރާލި ކަމަށް ބިދޭސީ މީހާ އިއުތިރާފު ވެއްޖެ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ހއ. އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓްގައި މި ފާއިތުވެ ދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ޅ. ހިންނަވަރު އަތިރީގޭ އިސްމާއީލް އުމަރު (އިއްސެ) މަރާލި ކަމަށް އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ބިދޭސީ މީހާ އ...

06/18/2017

ފިލްމީ ތަރި މުއާޒް ހައްޔަރު ކުރެވުނީ ބަނގުރާ ބުއިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މަޝްހޫރު ފިލްމީ ތަރި އަބްދުﷲ މުއާޒް (މުއާ) ރޭގެ ފަތިހުގެ ވަގުތެއްގައި ވަނީ ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް އިތުރު 2 އަންހެނުންނާއި 2 ފިރިހެނަކާއިއެކު ގެންގޮސްފައެވެ. މިހާތަނަށް ޚަބަރު ލިބިފައިވާ ގޮތުން ...

06/17/2017

އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓް އިމާރާތުގައި މަރާލާފައި އޮތް އިސްމާއިލުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި 5 ބިދޭސީއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

އިއްޔެ ހަވީރު 4:15 ގައި އިހަވަންދޫ އައިސް ޕުލާންޓު ތެރޭގައި ގިނަ ޒަޚަމުތަކަކާއި އެކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު 54 އަހަރުގެ ޅ.ހިންނަވަރަށް ނިސްބަތްވާ އިސްމާއިލް އުމަރުގެ މަރުގެ މައްސަލާގައި ރޭގެ ވަގު...

06/17/2017

އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓު އިމާރާތް ތެރޭ މީހަކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މިއަދު ހަވީރު ގަޑިން 4:15 ގައި އިހަވަންދޫ އައިސް ޕްލާންޓް ނުހުޅުވިގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކުރުމާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން އެތަނަށް ގޮސް ހުޅުވާ ބެލި އިރު މީހަކު ޒަޚަމު ތަކަކާއި އެކު މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެ...

06/16/2017

ކްލިނިކް ތަކުން ހައްދާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓުތައް ބަލައި ނުގަންނަ ގޮތް ހަދައިފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ވޯކްޕާމިޓަށް ބޭނުންވާ މެޑިކަލް ރިޕޯޓް، ކްލިނިކްތަކުން ނުހެއްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ. ކުރިން ވަރަށް ގިނަ އަމިއްލަ ކްލިނިކްތަކަ...

06/16/2017

މާލޭގައި ހުރި ނީލަން ފިހާރާގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

މާލޭގައި ހުންނަ ނީލަން ފިހާރައިގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ހާދިސާގައި ރޯވެފައިވަނީ އެތަނުގައި ހުރި ލަކުޑިތަކެއްގައި ކަމަށެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނ...

06/16/2017

މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އަނެއްކާވެސް ދަތުރުތައް ފައްޓަން ނިންމައިފި!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޕްރައިވެޓް އެއަރލައިން ކަމަށްވާ މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން އަނެއްކާވެސް ދަތުރުތައް ފައްޓަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ބުނެފިއެވެ. މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އޮގަސްޓް މަހުގައި...

06/14/2017

ބަދުއަޚުލާގީ މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދަން އާއްމުންގެ އެހީ އަށް ފުލުހުން އެދިއްޖެ!

މަރިޔަމް ލައިސާ

ފުލުހުންގެ ޖެނެރަލް އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުން ތަހުޤީޤު ކުރަމުންދާ ބަދުއަހުލާޤީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މީހަކު ހޯދުމަށް ފުލުހުން އާންމުންގެ އެހީތެރިކަމަށް މިއަދު އެދިއްޖެއެވެ. ފުލުހުން މިކަމަށް...

06/14/2017

ޗައިނާ ކަންމިންގް އިމްޕޯޓް އެންޑް އެކްސްޕޯޓް ފެއަރ 2017 މިއަދު ފަށައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

ޗައިނާ ކަންމިންގް އިމްޕޯޓް އެންޑް އެކްސްޕޯޓް ފެއަރ 2017 މިއަދު 8000 ސްޓޯލް އާއި އެކީ ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މި ފެއަރގައި ރާއްޖޭގެ ހަތަރު ކުންފުންޏަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ އެތައްކެއް އ...

06/13/2017

އެމެރިކާ ގެ އެމްބެސެޑަރ މިއަދު ރައީސް ޔާމީން އާ ރަސްމީ ޒިޔާރާތެއް ކުރައްވައިފި

މަރިޔަމް ލައިސާ

އެމެރިކާ ގެ އެމްބެސެޑަރ ކަމުގައިވާ އަތުލް ކެޝަޕް ވަނީ މިއަދު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އާއި ރަސްމީ ގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގައި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެފަރާތުން ވަނީ ދެ ޤައުމުގެ ގުޅު...

06/13/2017

ގަތަރު އާ އޮންނަ ސިޔާސީ ގުޅުން ކަނޑާލިއަސް، އުރީދޫ އާ އޮންނަ ގުޅުމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

ރާއްޖެއާއި އުރީދޫއާއި މެދު އޮންނަ ގުޅުމަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއަރޒް އިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.5 ޖޫން 2017 ވީ ހޯމަ ދުވަހު ގަތަރު އާއި އެއްކޮށް 33 އަހަރު ވެފައިވާ ސިޔާސީ...

06/06/2017

ރޯދަވީއްލާން ޕެރަޑައިސް އައިލަންޑް ރިސޯރޓް ބުކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފުޑް ހަބް އިން

އައިމިނަތް ނޫރް އަޙްމަދު

ޕެރަޑައިސް އައިލަންޑް ރިސޯރޓް އެންޑް ސްޕާ އޮންލައިންކޮށް ފުޑް ހަބް އިން ބުކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. މިފަދަ ކަމެއް ރާއްޖޭގައި މިއީ ކުރެވޭ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެއްވެސް އުނދަގުލަކާ ނުލާ ވ...

05/29/2017

މަޓާޓޯ އިން އިންޑިއާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓްރެވެލް މާޓްގައި ބައިވެރިވެއްޖެ

މަރިޔަމް ލައިސާ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވެލް އެޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއަރ އޮޕެރޭޓަރސް (މަޓާޓޯ) ވަނީ މާލޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން މި އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓްރެވެލް މާޓްގައި ބައި...

05/24/2017

ނޭޕާލުގައި ޑަކުޓަރުކަން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު 7 ކުއްޖަކަށް ލިބިއްޖެ

މަރިޔަމް ލައިސާ

ނޭޕާލްގެ ތްރިބުވާން ޔުނިވަރސިޓީން ޑަކުޓަރުކަން ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ހަތް ފަރާތަކަށްދީ މިއަދު ލިޔުން ހަވާލުކޮށްފި އެވެ. ރޯޝަނީ ބިލްޑިންގް ގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެފަރާތްތަކާއި ސެޓިފިކެޓ...

05/22/2017

ޓްރެންޑިން